Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / La Fundació / Canal de denúncies

Canal de denúncies

Llei 2/2023 reguladora de la protección de las persones que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Aquest Canal habilitat per la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) us permet, d’acord a la norma esmentada, informar sobre fets o actuacions que estiguin directament relacionades amb FPHAG, i que puguin suposar infraccions del Dret de la Unió Europea, i infraccions greus o molt greus de la normativa penal i administrativa

No tothom te la condició d’informant.

  • Nomes podeu fer ús del Canal de Denúncies aquelles persones que indica la norma: Les persones treballadores i ex-treballadores, autònoms, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques, persones que estiguin en un procés de selecció i també els membres del Patronat i persones que pertanyin a òrgans de supervisió.
  • També qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, incloent qualssevol persona que presti serveis a FPHAG per virtut d’aliances estratègiques.

Podeu tramitar la informació de forma verbal al telèfon 93 842 50 00 Extensió 6016 o al Mòbil 625 70 90 05 (45005 si truqueu des dels telèfons interns de FPHAG) o escrita, ja sigui a través del formulari al que esteu accedint o be si ho preferiu directament al correu electrònic dpd(ELIMINAR)@fphag.org o per correu postal adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Responsable del Canal d’Informació, a l’Avinguda Francesc Ribas s/n, 08402 Granollers.

En qualsevol cas podeu demanar que es garanteixi el vostre anonimat en la admissió i tramitació de la denúncia. En qualsevol cas FPHAG ha de garantir la confidencialitat de la informació i els drets dels informants.

Us demanem si us plau, que llegiu les instruccions sobre el FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES (SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ) elaborat per informar-vos dels vostres drets, conèixer millor el procediment, el tractament de les vostres dades personals i en definitiva per facilitar-vos el seu ús.