Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Presentació

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers és un centre d’atenció sanitària, sòciosanitària i social, integrat al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. La Fundació està integrada pel Centre Geriàtric Adolfo Montañá i per l’Hospital General de Granollers que és l’Hospital de referència del Vallès Oriental. Una comarca interior de 851 km2 que actualment té una població de 399.900 habitants. L’Hospital té una línia assistencial per a malalts aguts i una línia d’atenció sociosanitària. El Centre Geriàtric compta amb una residència per a gent gran amb capacitat per a 52 persones.

També forma part de la Fundació el Centre Salut Granollers, al carrer Girona, i l’Hospital de Dia Sant Jordi, un centre per al tractament de malalts amb demències i trastorns cognitius (malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demències), amb capacitat per a 40 persones.

La Fundació està governada per un Patronat, que actualment es regeix pels estatuts aprovats l’any 2012. La missió de la institució és oferir uns serveis sanitaris i socials personalitzats i excel·lents, per millorar el benestar de les persones en qualsevol moment del seu procés vital.

La vessant docent de la Fundació és un punt molt important en la vida de la institució, tant pel que fa a la formació de grau, postgrau i pregrau. Des de l’any 2011 oferim formació a estudiants del grau de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) realitzant pràctiques en el nostre centre de les especialitats dels Aparells Cardiovascular i Respiratori, Neurologia i Urgències. També es formen, pel sistema MIR, metges de diverses especialitats, així com especialistes en farmàcia hospitalària i llevadores. Pel que fa a la formació de pregrau, la institució col·labora amb diverses universitats i escoles universitàries.

L’Àrea de Recerca i Innovació es creà a finals del 2007, per tal de poder donar resposta a les necessitats dels professionals i de la institució en recerca i innovació, la gestió del coneixement generat per aquestes activitats. L’àrea engloba també el servei de Biblioteca.

Té com a missió promocionar la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el suport de l’activitat científica dels investigadors, per tal d’ajudar a l’obtenció d’uns resultats òptims i excel·lents en recerca, innovació, salut, i en la gestió del coneixement generat.
 

L’any 1999, l’UNICEF va concedir a l’Hospital General de Granollers l’acreditació d’Hospital Amic dels Nens, en reconeixement a la tasca que fa el centre de promoció, protecció i assistència a l’alletament matern com una peça fonamental en la salut maternoinfantil i com a primer benefactor de la salut del nen.