Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Informació per a l'usuari / Centre Geriàtric Adolfo Montañá (1)

Centre Geriàtric Adolfo Montañá


El Centre Geriàtric Adolfo Montañá és un centre que proporciona acolliment i assistència a persones grans, prioritàriament veïnes de Granollers i rodalies, necessitades per motius familiars, econòmics, socials o sanitaris.

El Centre Geriàtric es va posar en funcionament a finals de l’any 1984 i té una capacitat per a 52 persones en règim de residència assistida. Unes persones gaudeixen del Programa d’acolliment residencial de l’ICASS i altres persones estan en règim privat.

Una atenció integral

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá Riera proporciona una atenció integral i una alta qualitat de vida a cadascun dels residents a partir d’un pla d’atenció personalitzat segons les seves necessitats, orientat a la prevenció del deteriorament físic i psíquic i a la millora de l’estat de salut. Tot i ser un centre assistencial, pretén preservar tant com sigui possible les característiques de la llar i de la família.

Les intervencions i accions que es desenvolupen s’articulen al voltant de tres eixos fonamentals:

 • La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia
 • L’eficiència i la qualitat dels serveis
 • La satisfacció dels ususaris

El centre realitza totes les accions necessàries per a garantir la continuïtat de l’atenció en d’altres àmbits assistencials, sigui amb l’hospital d’aguts de referència, o amb l’atenció primària, tant sanitària com social.

La missió

Facilitar als residents un entorn compensatori a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, amb un alt nivell de confort, afavorint el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

La visió

Ésser un referent en l’àmbit de les residències socials de Catalunya, donant cobertura a tota la gent gran que ho necessiti de Granollers i de la comarca.

Els valors

Acolliment, benestar, confort i respecte.

Serveis

Tots els residents disposen i es beneficien dels següents serveis:

 • Assistència a les activitats de la vida diària
 • Servei mèdic especialitzat i permanent
 • Servei d’infermeria i assistència sanitària
 • Suport psicològic
 • Rehabilitació
 • Treball social
 • Dinàmiques i accions socioeducatives
 • Servei espiritual i religiós
 • Cuina amb menús adaptats
 • Bugaderia
 • Perruqueria i barberia
 • Podologia
 • Premsa diària nacional i local

Activitats

El Centre Geriàtric desenvolupa durant l’any un programa d’activitats que té com a objectiu fonamental l’estimulació  global dels residents, intervenint en les àrees funcional, cognitiva, motora i emocional. Es potencien activitats que permetin la integració a la comunitat.

Les tècniques empleades van dirigides a fomentar la participació, la integració, la instauració d’hàbits i actituds, i la socialització dels residents.

Els objectius són:

 • Desenvolupar accions que facilitin la integració i l’adaptació
 • Realitzar accions per promoure la màxima autonomia i el manteniment de les funcions cognitives
 • Incrementar en accions que ajudin a aconseguir la implicació, la motivació i la participació.
 • Instaurar accions que ajudin a retrobar iniciatives i elements significatius perduts.

Els resultats ens permetran aconseguir una millor qualitat de vida i benestar dels residents.

Activitats estimulatives

 • Programa d’estimulació individualitzada
  • Relació d’ajuda
  • Orientació a la realitat
  • Activitats bàsiques de la vida diària
  • Activitats instrumentals de la vida diària
 • Dinàmiques de grup
  • Grups de conversa
  • Estimulació cognitiva
  • Tallers ocupacionals
  • Activitat físic

Activitats socioculturals

 • Ludoteca
 • Coral
 • Festes Populars
 • Intergeneracionals
 • Sortides
 • Visites escolars
 • Serveis religiosos
 • Cinema
 • Bingo
 • Jocs de taula
 • Fòrums de conversa
 • Exposicions i concursos
 • Actes, actuacions, celebracions socials, sants i aniversaris
 • Altres

Informació d'interès

Adreça i telèfons

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá es troba en el Carrer Manuel Cornellá, s/núm. de Granollers.

Telèfon d’admissions: 93 842 50 32
Correu electrònic: cgadolfomontana(ELIMINAR)@fphag.org

Horaris de visita

Amb motiu de la Covid-19 les visites als residents es realitzen d'acord amb els protocols vigents en cada moment.

Accés a l’Edifici del Centre Geriàtric:

 • A l’hora de visitar un pacient, és necessari haver llegit la normativa d’hospitalització que trobareu clicant aquí [actualitzat a 15/10/20].
 • Pel que fa als pacients de les àrees de Subaguts, Pal·liatius i Convalescència, es contemplen situacions especials de visita.
 • En relació a la Residència, es regeix per visites concertades.
 • Per tal de garantir un correcte accés al centre, el familiar haurà de comunicar la seva entrada i sortida al Punt d’Informació.

Pel que fa a l’accés al Centre Geriàtric, es durà a terme pel C. Manel Cornellà, s/n, durant l’horari de 08.00 a 21.30 h, tots els dies de la setmana. L’accés dels acompanyants es duu a terme d’una manera pactada amb l’equip assistencial.