Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Comissió de docència

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat que té com a principals funcions la d'organitzar la formació dels residents i supervisar la seva aplicació pràctica, així com controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut que es porten a terme a l'hospital. 

La Comissió de Docència facilita la integració de les activitats formatives dels residents amb l'activitat assistencial diària de l'hospital, mitjançant la planificació de l'activitat professional de forma conjunta amb els òrgans de direcció del centre.

Composició de la Comissió de Docència 

Presidenta

  •  Dra. Júlia Tárrega Camarasa 
  •  Cap d'Estudis 

Vicepresidenta

  •  Dra. Maite Coll Sibina 
  •  Tutora de Pediatria i Àrees Específiques

Vocals

Dra. Aurora Aldeano Martín

Tutora de Cirurgia General i Aparell Digestiu

Dra. Maite Coll Sibina

Tutora de Pediatria i Àrees Específiques

Dra. Rebeca Acal Arias

Tutora de Medicina Interna

Dr. Raydén Igleisas Rodríguez

Tutor de Medicina Intensiva

Dr. Albert Planas Giner

Tutor de Farmàcia Hospitalària

Dr. Javier Fernández Vela

MIR 3 de Dermatologia i Representant de residents

Dra. Paola Zafrilla Madrigal

MIR 4 de Geriatria

Dr. Javier Valdivielso López

MIR 3 de Medicina Interna

Sr. Manuel Cano Alonso    

FIR 3 de Farmàcia Hospitalària

Dra. Laura Vilarich Pérez  MIR 2 de Anestesiologia i Reanimació 
VOCAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Dra. Norma Trigo Bermúdez
VOCAL DESIGNAT PER LA DIRECCIÓ MÈDICA
Dra. Lourdes Gabarró Julià
CAP D'ESTUDIS DE LA UDMFiC METROPOLITANA NORD DE L'ICS
Dra. Celia Tajada Vitales
REPRESENTANT DE LA SUBCOMISSIÓ D'INFERMERIA 
Sra. Anna Sánchez Carillo
SECRETÀRIA
Sra. Mònica García Mateo