Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Comissió de docència

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat que té com a principals funcions la d'organitzar la formació dels residents i supervisar la seva aplicació pràctica, així com controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut que es porten a terme a l'hospital. 

Facilita la integració de les activitats formatives dels residents amb l'activitat assistencial diària de l'hospital, mitjançant la planificació de l'activitat professional de forma conjunta amb els òrgans de direcció del centre. 

El seu funcionament està regulat pel DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

Composició de la Comissió de Docència 

Presidenta

  •  Júlia Tárrega Camarasa 
  •  Cap d'Estudis 

Vicepresidenta

  •  Maite Coll Sibina 
  •  Tutora de Pediatria i Àrees Específiques

Vocals en representació dels tutors

Aurora Aldeano Martín

Cirurgia General i Aparell Digestiu

Maite Coll Sibina

Pediatria i Àrees Específiques

Rebeca Acal Arias

Medicina Interna

Raydén Igleisas Rodríguez

Medicina Intensiva

Albert Planas Giner

Farmàcia Hospitalària

Vocals en representació dels residents

Javier Fernández Vela

Dermatologia

Paola Zafrilla Madrigal

Geriatria

Javier Valdivielso López

Medicina Interna

Manuel Cano Alonso    

Farmàcia Hospitalària

Laura Vilarich Pérez Anestesiologia i Reanimació
VOCAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Norma Trigo Bermúdez
VOCAL DESIGNAT PER LA DIRECCIÓ MÈDICA
Lourdes Gabarró Julià
CAP D'ESTUDIS DE LA UDMFiC METROPOLITANA NORD DE L'ICS
Celia Tajada Vitales
REPRESENTANT DE LA SUBCOMISSIÓ D'INFERMERIA 
Ana Sánchez Carrillo
SECRETÀRIA
 

Composició de la Subcomissió d'Infermeria

Presidenta

  •  Ana Sánchez Carrillo 
  •  Infermera geriàtrica

Membres de la subcomissió de docència

Laura Lahuerta Valls Sotsdirectora d'Infermeria

Nuria Nebot Rodrigo

Infermera obstètrica - ginecològica

Susana Sancho Esteban

Infermera obstètrica - ginecològica

Dolors Porta Casanovas

Infermera del treball

Maite Capa

EIR Geriatria

Tatiana Vaño

EIR obstètrico - ginecològica