Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Guia de serveis / Cartera de serveis

Cartera de serveis

Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

 • Medicina Interna
 • Cardiologia
 • Pneumologia
  • Trastorns respiratoris del son
  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica
  • CPAP
  • Oxigenoteràpia domiciliària
  • Pulsioximetria domiciliària
 • Endocrinologia (UDEN)
 • Nefrologia
 • Dermatologia
  • Unitat de Fototeràpia
  • Control digital de lesions pigmentades
  • Ecografia cutània
  • Teràpia fotodinàmica
 • Malalties infeccioses
 • HIV
 • Aparell digestiu
  • Malaltia inflamatòria intestinal (MII). Unitat acreditada per GETECCU amb nivell d'Excel·lent.
  • Poliposi colònica i alt risc de Càncer Colo-Rectal (CCR)
  • Hepatologia
  • Tracte digestiu alt
  • Biliopàncrees
 • Reumatologia
 • Al·lergologia
 • Risc vascular
 • Medicina toràcica
 • Neurologia
 • Neuropsicologia
 • Oncologia mèdica
 • Oncohematologia
 • Hematologia clínica
 • Geriatria

Ginecologia i Obstetrícia

 • Gestació i malalties endocrines
 • Obstetrícia
 • Ginecologia
 • Diagnòstic prenatal
 • Perinatologia
 • Patologia de la mama

Especialitats quirúrgiques

 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia pediàtrica
 • Cirurgia Plàstica i Reparadora (unitat de reconstrucció mamària)
 • Cirurgia vascular
 • Cirurgia oral i maxil·lofacial
 • Otorinolaringologia
 • Oftalmologia
 • Urologia
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Unitat funcional accidentsAnestesiologia i Reanimació

 • Preoperatori
 • Clínica del dolor

Pediatria i especialitats pediàtriques

 • Neonatologia
 • Medicina pediàtrica
 • Pneumologia pediàtrica
 • Cardiologia pediàtrica
 • Endocrinologia pediàtrica
 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Neurologia pediàtrica
 • Nefrologia pediàtrica
 • Immunologia i Al·lèrgia pediàtrica 
 • Oncohematologia pediàtrica
 • Reumatologia pediàtrica

Infermeria

Servei de Geriatria

Gabinets d’exploració

 • Aparell digestiu
  • Endoscòpia digestiva alta i baixa
  • Cromoendoscòpia alta i baixa
  • Resecció de pòlip complex
  • Dilatació alta i baixa
  • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) i colangioscòpia
  • Ecoendoscòpia-USE: diagnòstica, PAAF amb ROSE, drenatge transmural, anastomosi entèrica
  • Pròtesi endoscòpica alta i baixa
  • Gastrostomia percutània endoscòpica (PEG)
  • Radiofreqüència endoscòpica
  • Càpsula endoscòpica: convencional i biodegradable (Patency)
  • Teràpia de buit endoluminal (Endo-Vac)
  • Prova funcional d'intolerància a la lactosa
  • Prova funcional d'intolerància a fructosa-sorbitol
  • Prova funcional de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim (SIBO)
 • Pneumologia
  • Broncoscòpia
  • Proves funcionals respiratòries
 • Cardiologia
  • Holter
  • Proves d’esforç
  • Ecocardiografia
  • Ecocardiografia transesofàgica
 • Ginecologia i obstetrícia
  • Histeroscòpia
  • Ecografia
  • Control benestar fetal
 • Reumatologia
 • ORL
  • Audiometria
  • Impedanciometria
  • Potencials automàtics i d’estat estable
  • Potencials evocats auditius de tronc cerebral
 • Oftalmologia
  • Laser
  • Optometria
 • Cirurgia vascular
  • Doppler
 • Al·lergologia
  • Prick-test

Alternatives a l'hospitalització

 • Hospital de dia medicoquirúrgic
 • Hospital de dia geriàtric
 • Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital de dia Sant Jordi)
 • Programa d’atenció a les residències
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid
 • Hospital de dia oncohematològic
 • Hospitalització a domicili
 • Àrea de tècniques especials
 • Unitat de cirurgia sense ingrés
 • Cirurgia menor ambulatòria
  • Cirurgia general
  • Cirurgia pediàtrica
  • Cirurgia oral i maxil·lofacial
  • Endocrinologia
  • Urologia
  • Hematologia
  • Ginecologia

Urgències

 • Urgències mèdiques i geriàtriques
 • Urgències quirúrgiques
 • Urgències traumatològiques
 • Urgències obstètriques
 • Urgències ginecològiques
 • Urgències psiquiàtriques
 • Urgències oftalmològiques
 • Urgències pediàtriques
 • PIUC
 • SEM
 • Atenció continuada domiciliària

Hospitalització àrea sociosanitària

 • Convalescència
 • Cures Pal.liatives
 • Mitja estada polivalent

Hospitalització aguts

 • Cirurgia general i especialitats quirúrgiques
  • Unitat de curta estada
 • Psiquiatria d’aguts
 • Medicina Interna i especialitats mèdiques
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Unitat de Cures Intensives
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Geriatria
 • UFISS

Serveis centrals

Diagnòstic per la Imatge

Cartera de serveis de Diagnòstic per la Imatge

 • Radiologia convencional
 • Radiologia contrastada
 • Ecografia
 • TC
 • RMN
 • Telecomandament convencional
 • Telecomandament digital
 • Mamografia

Anatomia Patològica

Cartera de serveis d'Anatomia Patòlogica

 • Biòpsies
  • Mostres petites i mitjanes
  • Peces quirúrgiques (estudi pronòstic i estadiatge patològic)
 • Citologies
  • Generals
  • Citologies per punció-aspiració amb agulla fina (PAAF)
  • Cribratge del càncer de cèrvix
 • Immunohistoquímica
  • Marcadors (anticossos mono o policlonals) diagnòstics
  • Marcadors pronòstics
  • Marcadors de sensibilització a quimioteràpics
 • Autòpsies
 • Biòpsies intraoperatòries
 • Gangli sentinella

Farmàcia

Cartera de serveis de Farmàcia

 • Farmàcia Hospitalària
 • Farmàcia Hospitalària Ambulatòria
 • Programa de Nutrició Enteral

Laboratori Clínic

Cartera de serveis del Laboratori Clínic 

Cartera de serveis del Laboratori Clínic d'Urgències

 • Banc de Sang
 • Microbiologia
 • Hematologia i hemoteràpia
 • Bioquímica clínica

Anestesiologia i Reanimació

Fisioteràpia

Treball social

Programes especials

 • Programa de cribratge del càncer de mama del Vallès Oriental
 • UDEN
 • Programa de cribratge de la retinopatia diabètica
 • Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte del Vallès Oriental (PDPCCR VOR)

Residència social

 • Residència privada
 • Centre col·laborador de l’ICASS

Linies no assistencials