Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Recerca i Innovació

L'àrea de Recerca i Innovació es creà a finals del 2007, per tal de poder donar resposta a les necessitats dels professionals i de la institució en recerca i innovació i la gestió del coneixement generat per aquestes activitats. L'àrea engloba també el servei de Biblioteca.

Missió

Té com a missió promocionar la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el suport de l'activitat científica dels investigadors, per tal d'ajudar a l'obtenció d'uns resultats òptims i excel·lents en recerca, innovació, salut, i en la gestió del coneixement generat.

Organització

Està estructurada en:

1.1. Àrea de Recerca i Estadística
1.2. Àrea d'Innovació i Transferència de Tecnologia
1.4. Àrea d'Observatori de Salut (OSVA)
1.5. Àrea de Gestió econòmica de la recerca i la innovació
1.6. Àrea de Gestió del coneixement de la recerca i la innovació
1.7. Àrea de Biblioteca

Dins del marc de l'àrea de Recerca i Innovació s'hi engloben les següents comissions i comitès:

  • Comitè d'Ètica d'Investigació (CEI) (antic CEIC)
  • Comitè de Recerca (CR).
  • Comitè d'innovació (CI).  
  • Comissió de Biblioteca.

Cartera de Serveis

Consulta els serveis que oferim a la nostra Cartera de Serveis.

Projectes col·laboratius

L’àrea de recerca i innovació coordina i gestiona diversos projectes de recerca i desenvolupament tecnològic amb finançament de les següents institucions: