Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Guia de serveis / elpart

El part

1. Estructura física: Sala de Parts
 

El centre disposa d’una àrea de parts específica amb cinc sales de dilatació, una de elles amb banyera per analgèsia natural i tres sales de parts.
També disposem d’un quiròfan d’urgències per quan es requereix una cesària.


2. Organització de l'àrea de parts

Habitualment es disposa de dues/tres llevadores per torns i dos professionals mèdics. També hi ha personal mèdic i d’infermeria en formació, i estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Hi ha personal auxiliar.
Quan es precisa hi ha disposició de neonatòleg en torn de matí (de 8-16 hores ) i de pediatra de guàrdia (de 16-8 hores).

La dona de part ingressa per Urgències i quan es verifica que es troba de part, passa a una sala de dilatació i se li reserva llit d’hospitalització. Durant aquest temps es monitoritza el treball de part per garantir la seguretat de mare i fetus i habitualment es disposa una via parenteral per administrar sèrum o medicació. Les habitacions, actualment, són totes dobles.

3. Protocol de part natural (segur i respectat)
 

MODIFICACIONS DEL PROCÉS ASSISTÈNCIA AL PART NORMAL
Dintre del procés d’assistència normal al part sense complicacions esperades es modifica el protocol del servei adequant els punts al Protocol d’Assistència natural al Part Normal del Departament de Salut, a les disponibilitats estructurals i de recursos humans del centre, així com als criteris científics de garantia en salut materno-infantil actuals.

Preferències relacionades amb l’acompanyant

Durant tot el procés del part normal la dona pot estar acompanyada per la persona que designi (pot ser una o dues persones, però no poden estar simultàniament).

Preferències relacionades amb l’espai físic

Si la dona ho desitja i està disponible, podrà fer servir la sala de dilatació amb banyera durant el període de dilatació. Cal recordar que aquesta no és per fer el part sinó l'analgèsia en el període de dilatació. També podrà parir a la mateixa sala on ha fet la dilatació sempre que l'evolució del treball de part ho permeti, ja que la sala de dilatació i la de parts es poden convertir en un únic espai.
La dona té possibilitat d’escoltar música durant el procés de dilatació (si porta tant l’aparell reproductor com la música i a volum baix o amb auriculars) i pot graduar la intensitat de la llum dintre del marc de les disposicions elèctriques del centre.

Preferències relacionades amb els procediments

La dona podrà decidir sobre:

 • Ènema
 • Rasurat de pubis
 • Deambulació
 • Ingestió de líquids
 • En cas que sigui necessari administrar un fàrmac, com sempre, es demanarà el consentiment oral a la dona

Monitoratge fetal
Sempre que sigui possible:

 • Monitoratge continu
 • Monitoratge periòdic (amb consentiment informat per part de la dona): referència als riscos inherents a la manca de monitoratge durant un període perllongat de la dilatació.

Alleujament del dolor
La dona pot triar en alleujar el dolor amb mètodes alternatius, el personal de servei no donarà suport a aquestes tècniques per manca de recursos humans:

 • Relaxació
 • Tècniques de respiració
 • Massatge efectuat per la parella o l’acompanyant

També pot provar el part sense cap tipus d’anestèsia o per contra l’epidural el més aviat possible (una vegada instaurat el treball de part, segons la seva decisió). Habitualment el procés expulsiu s’atén amb protecció perineal, la dona podrà decidir si desitja anestèsia local per a la sutura de l’episiotomia o l’esquinçament vaginal si es precís.

Altres qüestions durant el període de dilatació
El centre disposa de pilotes, també és permès la utilització de miralls, coixins, etc. (si ho porta la gestant).
Si la dona ho manifesta expressament: “No voldria que se’m trenqués la bossa d’aigües” si no és necessari per raons mèdiques es respectarà, en el marc, sempre, d’una gestació sense risc i en procés normal de part.

Preferències durant el període d’expulsió

Es respectaran sempre que l'estat d’evolució del part i el benestar maternofetal estigui garantit:

 • Començar els espoderaments quan la dona en tingui ganes o per contra que l’indiquin quan ha de començar els espoderaments
 • La dona podrà triar posar-se en la posició que es trobi millor per als espoderaments durant un treball de part normal.
 • Pot decidir si desitja que la seva parella la pugui ajudar tota l’estona
 • Pot tenir un mirall quan surti el nadó (sempre que sigui possible i ho porti la mare)
 • L’episiotomia només es practica quan és indispensable per a la sortida del cap fetal o per evitar un esguinçament perineal
 • Sempre que l’estat del nadó ho permeti, es posa sobre la pell de la mare immediatament
 • El cordó umbilical es talla un cop ha deixat de bategar, excepte si la dona és donant de sang de cordó (Banc Públic de Sang de Cordó). En aquest cas es seguirà el protocol del Banc de Sang.
 • Com a centre que pertany a  l’IHAN s’afavoreix la lactància materna des del primer moment, ja a la sala de parts.
 • El deslliurament placentari es realitzarà habitualment dirigit, si la dona desitja un altre tipus cal referir-li el risc d’atonia uterina.

Material  biològic del part: placenta i sang de cordó
 

La placenta es considerà material biològic i està sotmesa a la legislació sobre tractament de materials biològics. Per tant, no es podrà facilitar la placenta a la mare o la família. Tampoc es podrà facilitar sang de cordó per a bancs privats; excepte que el part no correspongui a una assegurança pública, sinó privada s'hagi acordat amb el seu ginecòleg aquest aspecte.

Preferències després del part
 

L’Hospital dóna l’alta al nadó a les 48 hores del naixement, pels controls nounatals no per requeriments obstètrics, en alguns casos es pot donar l’alta abans. Com a centre de programa IHAN, el nadó resta sempre a l’habitació de la mare.

Preferències sobre l’alletament

Com centre de l’IHAN s’afavoreix la lactància materna a demanda, però si és voluntat de la mare es procedeix a la inhibició de la mateixa. Totes les mares reben informació sobre els avantatges de la lactància materna per a l’alimentació del nadó i suport per iniciar-la i continuar-la després de l’alta hospitalària. Tota l’alimentació del nadó és decidida d’acord amb la seva mare, excepte per indicació del pediatre responsable.

4. Pla de Naixement
 

Els centres d'Atenció a la Salut Sexual i Repreductiva  (ASSIR) es disposen dels documents per sol•licitar un part natural.  També es pot fer un document propi (abans cal consultar les condicions del protocol de part respectat, per veure si compleix les seves exigències, sinó es així es recomana fer servir altres opcions). L'Hospital no dóna suport a part domiciliari.

5. Protocols de seguretat

Dintre del marc de política de seguretat envers el pacient del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, es disposade dos protocols específics per a les complicacions més greus pel que fa a l'àmbit del part normal

 • Hemorràgia postpart
 • Distòcia d'espatlles

6. Gestació de risc /part de risc
 

Les gestacions o parts de risc hauran d’estar monitoritzats durant tot el procés de part. Si és d'Alt Ris Obstètric (ARO) s’ha decidit la pràctica d’una cesària.

7. Normes per a cesàries
 

La cesària consisteix en una intervenció quirúrgica amb la finalitat d’extreure el fetus de l'úter matern quan no és possible o no és aconsellable un part per via natural (vaginal). Com totes les intervencions quirúrgiques té uns riscos específics, dels que informaran els professionals i caldrà la firma d’un document de consentiment informat
El dia de l’ ingrés cal adreçar-se a sala de parts per al monitoratge fetal i l'avaluació per professional de la indicació de la cesària (en especial quan aquesta preprogramació sigui per presentació de natges).
La cesària, malgrat la preprogramació, pot enraderir-se per motius d'accés a quiròfan.

8. Hi ha una cesària d'un part anterior?
 

No està demostrat que una cesària en un part anterior condicioni un part vaginal, malgrat que aquest haurà d’estar monitoritzat pel risc de dehiscència de la cicatriu anterior. Si la dona tria intentar un part vaginal, el personal del centre l'ajudarà per fer el possible per aconseguir-lo. Si amb la informació del seu metge ha decidit la cesària per acabar l'embaràs cal llegir la part de cesària.