Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

11/01/2023

L’Hospital realitza amb èxit la primera ablació endoscòpica per radiofreqüència d’una lesió precancerosa d’esòfag

Granollers, 11 de gener de 2023.-L’Hospital General de Granollers ha dut a terme amb èxit el primer procediment endoscòpic basat en radiofreqüència a la Comarca del Vallès Oriental per a poder tractar un pacient amb esòfag de Barrett i displàsia d’alt grau, gràcies al treball multidisciplinari dels equips d’infermeria i mèdics dels Serveis de Digestiu, Anestèsia, Unitat de Diagnòstic Ràpid, Oncologia i Anatomia Patològica del centre.

Tots els professionals implicats en aquesta intervenció van poder realitzar, prèviament, un curs formatiu coordinat pel cap d’Unitat de l’Aparell Digestiu de l’Hospital, el Dr. Francesc Bas-Cutrina.

L’esòfag de Barrett i la radiofreqüència endoscòpica

L’esòfag de Barrett és una malaltia que requereix controls endoscòpics periòdics, perquè, en un percentatge de casos sortosament baix, pot transformar-se en una lesió cancerígena.

L’aparició de displàsia d’alt grau és un signe que alerta de la necessitat d’erradicar la mucosa afectada, ja que es tracta d’una entitat clínica amb alt risc de degenerar en càncer.

La tècnica indicada per extirpar aquesta lesió pre-neoplàsica és l’ablació endoscòpica per radiofreqüència (RDF). Es tracta d’un procediment mínimament invasiu que consisteix a realitzar una endoscòpia digestiva alta convencional amb sedació profunda en el/la pacient, tot introduint en el mateix acte un catèter circumferencial connectat a una font de RDF que permet l’ablació del teixit pre-cancerós. El pacient pot marxar a casa després de dues hores de la prova, sense necessitat d’ingrés hospitalari.

La radiofreqüència endoscòpica al Vallès Oriental

La tècnica es duu a terme en una desena de grans hospitals de Catalunya com a centres referents. Fins ara, els pacients del Vallès Oriental que requerien l’aplicació del procediment s’havien de desplaçar fins a l’Hospital Clínic de Barcelona. L’aposta de l’Hospital General de Granollers en innovació i creixement de la cartera de serveis ha permès dur a terme de forma exitosa el primer cas al centre.

Pujar