Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Docència, Recerca i Innovació / Recerca i Innovació / Àrea d'Innovació i Transferència de Tecnologia

Àrea d'Innovació i Transferència de Tecnologia

Presentació i Funcions:

El procés d'innovació tecnològica en l'entorn sanitari contempla molts aspectes, des de la captació de la idea/invenció fins a la seva transferència al mercat.
L'Àrea d'Innovació i Transferència dona suport i assessorament als professionals creatius i emprenedors per avaluar les seves idees i solucions i vehicular-les fins a la concreció en projectes d'innovació i facilitar-ne l'arribada al mercat.
La valorització de les idees és a partir de la seva idoneïtat, factibilitat i oportunitat a partir de l'estudi de la tècnica, estudi de mercat i estratègia de protecció intel·lectual o industrial. Un cop l'estudi de valorització de la idea completat es presenta al Comitè d'Innovació institucional, per a discussió.

Les fases són:

Pla Innovem:

L'objectiu del Pla Innovem és dinamitzar i fomentar les iniciatives d'innovació i la cultura innovadora en el centre i recolzar i acompanyar els seus professionals en la generació de noves idees en el sector sanitari mitjançant:

  • L'anàlisi d'idees i oportunitats.
  • Afegir valor en el procés d'innovació.
  • Ajudar a obtenir finançament públic i/o privat pels professionals innovadors.

El Pla Innovem complementa la Normativa d'Innovació vigent en el centre, i alhora ajuda a sistematitzar totes les fases de la innovació. L'objectiu final del pla és augmentar el nombre d'idees generades pels nostres professionals i introduir la cultura innovadora a tots els professionals, com a aspecte transversal, en lloc de ser una acció aïllada i sense continuïtat. Es dissenyen accions estratègiques específiques enfocades a reptes o necessitats detectades.

Xarxes:

Plataforma d'Innovació en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS):

És una estructura de suport a la innovació sanitària. El seu objectiu és facilitar que les idees innovadores dels professionals arribin a generar valor pel sistema de sanitat espanyol.
Per a més informació, consultar el Web: http://www.itemas.org/

Clúster Health-Tec de Tecnologies de la Salut

Clúster que promou la competitivitat en la cadena de valor de les tecnologies de la salut. Ens finançador: ACCIÓ
Per a més informació, consultar el Web: http://healthtechcluster.com/

Xarxa d'Innovació en Salut per Catalunya (XISCAT)

Xarxa de centres hospitalaris, sociosanitaris i medico sanitaris de Catalunya i d'Espanya que impulsa i fomenta l'R+D+I, la protecció i transferència dels resultats derivats, a través de cooperació entre els centres membres, i amb institucions i empreses dedicades al sector salut.