Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Rotacions externes

Es consideren rotacions externes les estades formatives en centres no previstos al programa formatiu de l'especialitat.

D'acord amb l'article 21 del Reial Decret 183/2008, que determina i classifica les especialitats en Ciències de la Salut, l'autorització de les rotacions externes depèn de cada Comunitat Autònoma.

A Catalunya, l'òrgan competent per a l’autorització de les rotacions externes és la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Per vehicular-ho, les sol·licituds de rotacions externes a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers s'han de dirigir a la Comissió de Docència amb un mínim de dos mesos d'antelació.

Podeu escriure un correu electrònic a docencia(ELIMINAR)@fphag.org.