Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Informació per a nous residents

Un cop hàgeu escollit i obtingut la vostra plaça al Ministeri per cursar l'especialitat a la FPHAG, cal que us poseu en contacte amb la secretaria de la Comissió de Docència de l'Hospital:       

Dades de contacte

Mónica Garcia Mateo

planta 0, Edifici del Coneixement, Secretària de Docència

Tel. 93 8425042 docencia(ELIMINAR)@fphag.org

   Atenció de 9 a 15 h de dilluns a divendres 

Documentació necessària per a nova contractació

Caldrà que comenceu a preparar la documentació següent, que haureu de lliurar a la mateixa secretaria:

  • Una fotografia mida carnet
  • Dues fotocòpies del DNI o NIE
  • Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social o del certificat
  • Dues fotocòpies del títol de graduat, o bé una fotocòpia i l'original (o el resguard de sol·licitud de l'original)
  • Full original i fotocòpia d'adjudicació de la residència a la FPHAG 
  • Fotocòpia del carnet de col·legiat o certificat
  • Dues còpies del currículum vitae (si el DNI no té les dades actualitzades, cal que aquestes es facin constar al CV)
  • Fotocòpia de les dades bancàries (fotocòpia primera pàgina de la cartilla bancària o fotocòpia d’un extracte del compte bancari (cal que sigueu el/la titular del compte)
  • Certificat de signatura electrònica del Col·legi Oficial de Metges
  • Certificat d'estar exempt de delictes de naturalesa sexual

Benvingut/da!