Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Estades formatives internacionals

La FPHAG ofereix la possibilitat de realitzar una estada al nostre centre, a facultatius residents d’ un altre hospital o bé a metges especialistes. 

Durant l’estada formativa, no existirà vinculació laboral amb el nostre centre i, tal com estableix el Ministeri, no podrà ser considerada per a l’obtenció del títol espanyol de Metge Especialista o per a l’homologació de títols estrangers, al títol espanyol.

Requisits

 • Tenir en el moment de la realització de l’estada una vinculació laboral de caràcter professional o formatiu amb una institució pública o privada d’algun país amb el que Espanya tingui subscrit conveni de col·laboració cultural.
 • Estar en possessió del Títol de Graduat Universitari en Medicina, Farmàcia o Infermeria o en alguna de les professions sanitàries titulades descrites en l’article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries.
 • També podran realitzar estades formatives els que tinguin el Títol d’Especialista en Ciències de la Salut o estiguin realitzant la formació en alguna de les següents especialitats i que compleixin els requisits de titulació que a continuació es detallen: 
www.msssi.gob.es/profesionales/solicitudEF.do
 • Termini per sol·licituds com a màxim 6 mesos i com a mínim 3 mesos.
 • Termini màxim de l’estada 6 mesos (prorrogables excepcionalment per altres 6).
 • Tenir assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil.

Tràmits a seguir

 1. Sol·licitud de l’interessat i/o Hospital Docent a docencia(ELIMINAR)@fphag.org.
 2. Una vegada confirmada la disponibilitat al Servei del nostre centre i si la sol·licitud l’ha fet l’interessat se li demana que ens faci arribar la carta de sol·licitud per part de la Comissió de Docència del seu centre.
 3. Des de la FPHAG demanem l’autorització de l'estada formativa a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS).
 4. Un cop tenim l’informe d’acceptació de la DGPRS se li envia còpia a l’interessat, juntament amb la nostra carta d’acceptació i se li adjunta el link del Ministeri perquè pugui fer els tràmits: http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/informacionGeneral.htm
 5. El primer dia de la estada formativa, el resident ha de dirigir-se a la secretaria de la Comissió de Docència (Edifici del Coneixement 1ª planta, Secretaria de Docència), amb una còpia del passaport i de l’assegurança d’ accidents (que ha de cobrir la estada i el itinere) i una bata blanca.