Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Docència, Recerca i Innovació / Docència / Estudis de pregrau

Estudis de pregrau

Al nostre centre atenem diverses sol·licituds d'estudis de pregrau. La formació pràctica al nostre centre permet implementar els aprenentatges teòrics a la pràctica assistencial, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Grau mig

 •         Cures auxiliars d'infermeria
 •         Farmàcia i Parafarmàcia
 •         Emergències Sanitàries
 •         Informàtica
 •         Atenció a persones en situació de dependència
 •         Gestió administrativa

Grau superior

 •        Diagnòstic per la imatge
 •        Documentació i Administració Sanitària
 •        Dietètica i Nutrició FP
 •        Laboratori Clínic i Biomèdic
 •        Anatomia Patològica
 •        Fabricació de Productes Farmacèutics
 •        Administració de sistemes informàtics en xarxa
 •        Informàtica
 •        Electromedicina clínica

Centres col·laboradors

 • E.M.T Institut Escola del Treball
 • INS Bonanova
 • INS Gallecs
 • Centre Català Comercial
 • INS La Ferreria
 • Centre d'Estudis Roca
 • Escola Pia Caldes de Montbui
 • INS Roger de Llúria
 • EDUCEM
 • Escolta Santa Maria dels Apòstols
 • INS Carles Vallbona
 • IES Ramón y Cajal
 • Eixample Clínic
 • Centre d'Estudis Catalunya
 • Centre d'Estudis SAM Claret
 • INS Miquel Badia
 • INS Joan Maragall
 • Col·legi Camí
 • Ilerna
 • Escola Ginebro
 • Miquel Servet C.E.
 • IES Pere Barnils
 • IES Marina
 • INS Castellarnau

Condicions d'accés a les pràctiques

Les pràctiques han de sol·licitar-se amb una antelació superior als dos mesos. 

Perquè un alumne pugui fer pràctiques a la FPHAG caldrà la signatura prèvia del corresponent conveni de col·laboració entre la FPHAG, el centre acadèmic i, s’hi escau, de l’alumne. 

L’alumne ha d’estar estudiant un curs oficial de les següents modalitats: Cicles Formatiu Grau Mitjà, Cicles Formatius Grau Superior, Grau Universitari, Postgrau, Màster i Formació Ocupacional (SOC). 

Una setmana abans de començar el període de pràctiques, alumne aportarà la documentació requerida al correu: documentaciopractiques(ELIMINAR)@fphag.org). En cap cas podrà començar el període de formació si no s’ha rebut correctament la documentació. 

Documentació requerida: 

 • Compromís de confidencialitat signat
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Assegurança d’accidents 
 • Còpia del DNI
 • Fitxa de registre

Consideracions

 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l'Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació.
 • L’estudiant tindrà l'horari de formació que pacti amb el seu tutor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del responsable de l’àrea formativa.
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l'atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d'urgències.
 • Les activitats en les quals intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es realitzi l'estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per a ser presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l'entrevista clínica, l'exploració o la realització de procediments de qualsevol mena. Estarà obligat a conèixer i respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD, Reglament UE 2016/679 i *LOPD 3/2018, de 5 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l'estada a l'Hospital com després.
 • L'Hospital s'eximeix de qualsevol reclamació, respecte a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir a conseqüència de la seva permanència en les dependències del centre, atès que l'estada és exclusivament per a formació.
 • L'Hospital es reserva el dret a revocar el permís d'estada en qualsevol moment, si considera que s'han incomplert les condicions establertes.
Per a més informació contacteu amb: practiquesdocencia(ELIMINAR)@fphag.org