Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / La Fundació / Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

<< Altres ofertes

Coordinador/a Tècnics de Laboratori Clínic

Referència: 2023-CTLC

Termini de presentació de les sol·licituds

Inici: Dimarts 19 de de setembre de 2023
Final: Diumenge 15 de d’octubre de 2023

Tancada

L'Hospital General de Granollers és l'hospital universitari de referència del Vallès Oriental, integrat al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 2000 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació.

Lloc de treball:

La persona s'incorporarà al Servei de Laboratori i reportarà a la Directora del Servei. 


Funcions principals:

 • Coordinar l’activitat de l’equip de Tècnics i Auxiliars del Servei.
 • Liderar la gestió de calendaris, horaris i cobertures de l’equip.
 • Acompanyar en el procés formatiu i d’ubicació en les diferents àrees de treball de nous professionals i substituts.
 • Gestionar, realitzar el seguiment i organitzar els estudiants en pràctiques.
 • Coordinació amb la unitat d’extraccions.
 • Coordinació amb magatzem i compres pel control d’estocs, seguiment de comandes, canvis de referències, nous productes, incidències.
 • Coordinació amb Electromedicina pel seguiment d’incidències tècniques i reparacions.
 • Canalitzar propostes de formació adients a les necessitats, conjuntament amb la Directora de Servei. Planificar les formacions en nous equipaments.
 • Col·laborar amb el Servei de Prevenció implementant les recomanacions que es marquen en cas de risc dels professionals del Servei.
 • Vetllar per la correcta gestió de residus.
 • Participar en l’equip de qualitat ISO, analitzar incidències i coordinar la recollida d'indicadors, conjuntament amb la coordinadora de qualitat.

Requeriments:

 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Laboratori.
 • Experiència consolidada com a Tècnic/a Superior de Laboratori en un centre hospitalari.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia coordinant equips.
 • Experiència tècnica en les diferents àrees de coneixement del Laboratori Clínic (bioquímica, hematologia, immunologia, transfusions, microbiologia, urgències...)
 • Experiència en sistemes de gestió de qualitat ISO.
 • Competències digitals en sistemes de gestió de laboratori clínic.

Competències professionals:

 • Orientació a l’usuari
 • Orientació a resultats
 • Iniciativa i pro activitat
 • Habilitats de comunicació
 • Treball en equip
 • Gestió de persones

S'ofereix:

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa.
 • Incorporació a una organització orientada a les persones, que fomenta el benestar dels professionals i la conciliació laboral.
 • Integració a un hospital en procés de creixement i expansió en dimensionament i complexitat.
 • Possibilitats de realitzar formació interna i externa.

Pujar