Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Guia de serveis / Atenció mutual i privada / Cartera Serveis / Assessorament medicolegal

Assessorament medicolegal

Valoració del dany corporal

Ha patit un accident i necessita un peritatge mèdic?

La Valoració del Dany Corporal (VDC) és una activitat mèdica no assistencial que té com a finalitat informar de les lesions, seqüeles, incapacitats i invalideses que pot patir una determinada persona, derivat tant d’accidents com de malalties, amb l’objectiu que es pugui dur a terme una reparació adequada.


Quan les lesions són d’especial rellevància és recomanable consultar un perit mèdic especialitzat en VDC per tal que confeccioni un informe mèdic més complet i una valoració més acurada de l’estat de la persona.

Quadre mèdic

  • Dr. Francisco Pérez Rota
  • Dr. Josep López Garrido

Diagnòstic i tractament:

En què consisteix la Valoració del Dany Corporal?

L’Hospital General de Granollers ofereix un servei privat de valoració del dany corporal que abasta des de la consulta mèdica especialitzada i l’emissió d’informes pericials, fins l’assistència com a perit a judici.
L’informe emès pels professionals és de gran ajuda per assessorar als professionals del dret, als organismes públics i privats i als tribunals sobre aspectes de naturalesa mèdica.
En el moment del reconeixement mèdic forense, es pot fer acompanyar pel metge, fins i tot per l’advocat, i en cas de necessitat, per familiars.

Fonaments metge-legals de la valoració del dany corporal

Concepte de valoració mèdic-legal del dany corporal. Història de la valoració del dany Corporal i de les Incapacitats. Marcs jurídics: penal, civil i soci-laboral. La valoració mèdica en el segur
Responsabilitat mèdica i deontologia. Consentiment. L'informe pericial en la valoració del dany corporal. La causalitat mèdic-legal. Simulació, dissimulació i fraus

Els danys a les persones en l'àmbit del dret penal i civil.

Els danys a les persones en l'àmbit del dret penal. Delicte i falta de lesions. Traumatologia mèdic-legal. Autòpsia mèdic-legal.
Els danys a les persones en l'àmbit del dret civil. Sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Avaluació bàsica del lesionat. Consideracions mèdic-legals de la Llei 34/2003.
Els danys a les persones en l'àmbit de la Seguretat Social. Taules d'avaluació de menyscapte permanent. Llei de Dependència. Valoració de les incapacitats laborals en l'àmbit de la Seguretat Social. Valoració mèdica de la gran invalidesa.

Valoració de la incapacitat laboral

La valoració del perjudici professional en els diferents àmbits del Dret
Informe de valoració de la incapacitat temporal i de la incapacitat permanent.
La valoració de les incapacitats laborals en la pericial de part