Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

15/12/2023

L'Hospital General de Granollers posa en marxa un nou protocol de ventilació no invasiva per a pacients amb ELA

Granollers, 15 de desembre de 2023.- L’Hospital General de Granollers ha impulsat un nou protocol basat en el suport ventilatori no invasiu per a pacients amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Aquest nou protocol assegura una adequada ventilació durant la sedació, reduint el risc de disminució de la funció respiratòria.

L'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per la pèrdua progressiva de neurones motores del còrtex cerebral, tronc, encèfal i medul·la espinal, ocasionant la pèrdua progressiva de la mobilitat, la parla, la capacitat de deglució i incrementant la dificultat respiratòria. És considerada una malaltia rara pel nombre de persones afectades. Es calcula, segons dades del 2022, que es diagnostiquen 2 casos nous cada any per cada 100.000 habitants i que aquests pacients compten amb una esperança de vida d’entre 2 i 4 anys.

Quan un pacient amb ELA presenta dificultats en la deglució, el procediment mèdic més indicat és fer una gastrostomia endoscòpica percutània (PEG), que consisteix en la col·locació mitjançant endoscòpia d'una sonda o tub a l'estómac a través de la paret abdominal per a poder administrar aliments. Això permet garantir la nutrició i evitar complicacions respiratòries, que és una de les principals causes de mort en aquests pacients.

Tot i que aquesta tècnica compta amb grans beneficis, la principal limitació és el risc de complicacions respiratòries greus durant la sedació, sobretot en pacients amb problemes respiratoris previs. En aquest context i amb l’objectiu de poder superar aquesta limitació en els pacients amb patologia neuromuscular, l'Hospital General de Granollers ha engegat aquest nou protocol basat en suport ventilatori no invasiu, reduint el risc de la depressió respiratòria.

Malgrat que els casos siguin escassos, l'ELA persisteix com la malaltia motora neurodegenerativa més comuna en la població adulta i és la tercera amb major prevalença, després de l'Alzheimer i el Parkinson. Per això, l'abordatge multidisciplinari d'aquests pacients és imprescindible a l'hora d'assegurar-ne el tractament correcte. Gràcies a la col·laboració dels serveis d'Anestèsia, Digestiu i Neurologia, l'Hospital General de Granollers es converteix en un dels pocs centres de Catalunya que ofereixen aquest tipus de teràpia.

Pujar