Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

22/11/2023

Adeqüem les ràtios d'infermeria per millorar l'excel·lència assistencial

Granollers, 22 de novembre de 2023.- L'Hospital ha implementat una adequació de les ràtios d'infermeria per pacient atès, amb l'objectiu de millorar la seva seguretat i la qualitat de l'atenció de les cures, permetent una disminució de les complicacions i una millora de la satisfacció tant dels pacients com dels professionals. Aquestes millores s'han iniciat amb el torn de tarda, on es disposarà d'una infermera per a cada 10-12 pacients a totes les unitats d'hospitalització. També s'ha començat un pilotatge amb una millora de ràtios de matí a les unitats de Medicina Interna. En el decurs del 2024 aquesta acció s'implementarà en els torns de matí i nit.

Un gran nombre d’estudis científics posen de manifest que l’adequació de les ràtios d’infermeria a les necessitats dels pacients ingressats, millora els indicadors de seguretat i qualitat assistencials com: la disminució de les complicacions, la incidència d’infeccions, l’abordatge precoç del motiu d’ingrés i malalties associades. Indicadors tant importants com la disminució de la mortalitat.

És per aquest motiu que la direcció de l'Hospital General de Granollers s'ha proposat ajustar les ràtios d'infermeria per pacients atesos, millorant la qualitat de l'atenció i avançant cap a l'excel·lència assistencial que l'Hospital vol donar a la ciutadania a la qual atén.

La mesura anivellarà els estàndards de ràtios d'infermeria de l'hospital amb la mitjana dels centres hospitalaris del seu nivell, ja que les complexitats econòmiques viscudes en els darrers anys pel centre no ho havien permès.

D'altra banda, en els darrers anys, el sistema sanitari català ha implementat canvis organitzatius per abordar l'atenció a persones i famílies en situacions clíniques complexes. La pandèmia de la Covid-19 va posar de manifest algunes mancances del sistema com la falta de professionals sanitaris, l'augment de la demanda de serveis de salut derivats pels canvis demogràfics, l'increment de malalties cròniques i l'aparició de noves patologies, entre altres. Per enfrontar aquests desafiaments, s'han proposat estratègies de millora de la gestió i la posada en marxa de nous projectes, com l'eficiència en la gestió de llits a partir de dispositius assistencials que afavoreixen la reducció d'estades i ingressos innecessaris. Aquestes accions impacten directament a l'hospitalització de pacients aguts i, específicament, a l'abordatge de la cura de l'equip d'infermeria.

Així doncs, l'eficiència en els processos de les unitats d'hospitalització, ha de permetre que les infermeres s'enfoquin en la funció principal: la cura dels pacients, des de la prevenció fins a la recuperació. Per aconseguir-ho, i per fer front a la mancança d'infermeres, des de l'Hospital General de Granollers s’ha reorganitzat l’activitat assistencial, fent que altres perfils professionals de l’equip interdisciplinari desenvolupin intervencions amb el topall de les seves competències, creant nous rols professionals, com l'assistent clínic i el tècnic de farmàcia i, com ja s'ha esmentat, reajustant el nombre de pacients dels quals pot tenir cura una infermera a una unitat d’hospitalització.

Pujar