Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

2/03/2015

Els usuaris de l'Hospital General de Granollers valoren molt positivament l'atenció especialitzada ambulatòria

Els resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció 2014 del Servei Català de la Salut (PLAENSA) que s’han publicat recentment, mostren l’elevat grau de satisfacció dels usuaris de l’atenció especialitzada ambulatòria de l’Hospital General de Granollers i el situa per sobre de la mitjana catalana amb un 7.98% sobre 10 punts (7,81 a Catalunya).

El PLAENSA és un qüestionari de satisfacció de qualitat percebuda dels usuaris del sistema sanitari català que es subdivideix en 12 àrees de salut. Mitjançant enquestes telefòniques, es demana quantificar la satisfacció respecte diversos punts com les instal·lacions del centre, l’atenció o el tracte dels professionals entre d’altres. Els resultats es comparen amb la mitjana de Catalunya i amb altres divisions territorials com poden ser les regions sanitàries.

En global l’Hospital General de Granollers ha millorat la percepció dels seus usuaris envers l’atenció especialitzada ambulatòria obtenint millors valoracions que l’any 2011 i situant-se per sobre de la mitjana de Catalunya en tots els indicadors.

Cal destacar sobretot el nivell de fidelització dels usuaris, és a dir, aquells que tornarien al centre per ser atesos, que obté valors d’excel·lència (94,9%) sent un 82,9% la mitjana catalana. També s’han millorat els temps d’espera a una primera visita a l’especialista, sobretot en algunes especialitats concretes i assolint l’objectiu del Servei Català de la Salut (CatSalut) de temps mig d’espera inferior a 90 dies. Aquests bons resultats queden reflectits en una millor percepció dels usuaris a la pregunta 3 (veure taula adjunta) on hi ha una millora de 14 punts respecte l’any 2011 i es situa 2 punts per sobre de Catalunya.
 

UP: Unitat Productiva = Hospital General de Granollers

Pujar