Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

19/10/2020

L’Hospital General de Granollers incorpora nova tecnologia per l’administració de Quimioteràpia

Inici del tractament al Servei d'Oncologia

Granollers, 19 d’octubre de 2020.- L'Hospital General de Granollers ha incorporat un sistema intel·ligent que augmenta la seguretat en la preparació i l’administració dels tractaments de quimioteràpia.

Des del passat estiu l'Hospital de Dia Oncohematològic ha sumat, als mecanismes de seguretat que té en la preparació de fàrmacs oncològics, un aplicatiu que funciona amb tauletes electròniques (PDA) amb control remot i tecnologia wifi que monitoritzen, controlen i arxiven tota la informació relacionada amb el procés del tractament de quimioteràpia, monitoritzant l’administració dels medicaments i detectant qualsevol error o incidència que es pugui produir.

La validació automàtica addicional al circuit ja existent comença al Servei de Farmàcia, on es valida la prescripció mèdica del pacient i es comprova que la pauta prescrita pel metge sigui l'adequada tenint en compte el diagnòstic, les característiques antropomètriques, i la situació clínica del pacient. A continuació, s'elabora el medicament amb assistència tecnològica que supervisa tot el procés de fabricació amb control de qualitat del producte final evitant errors durant la seva preparació.

En el moment de l’administració de la quimioteràpia al pacient, la PDA rep per control remot els paràmetres del tractament, identifica al pacient, al medicament i al professional d'infermeria que realitza el procés. A continuació, el dispositiu connectat al sistema, rep la programació via wifi. El sistema garanteix que es compleix correctament l'assignació del pacient, que el medicament és el correcte així com la dosis i el temps assignat per l’administració, ja que aquest varia segons el tractament prescrit. A la vegada monitoritza i registra tota la informació del tractament en temps real possibilitant a la infermeria la detecció de qualsevol incidència o alerta i actuar de forma immediata i segons les necessitats.

La informatització del tot procés farmacoterapèutic permet a l’equip d’infermeria treballar amb major seguretat i rapidesa en el procés d’administració dels medicaments i evitant les errades humanes.

La resposta conjunta i coordinada dels Serveis de Farmàcia, Oncologia i Infermeria amb el suport de la Direcció Estratègica Digital de l’hospital, ha permès la implementació d’aquest sistema, anomenat OncoSafety Remot Control, que funciona a l'Hospital de Dia d'Oncologia des del passat mes de juliol, on 419 pacients ja s’han beneficiat amb un total de 1.271 tractaments administrats.

L'Hospital General de Granollers és el tercer hospital en l'àmbit de tot Catalunya de disposar d’aquest automatisme sumant-se a hospitals de tercer nivell com l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital Mútua de Terrassa.

Pujar