Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

5/10/2018

Es presenten els serveis en xarxa entre 6 hospitals de Barcelona ciutat, Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental

Ha estat en el marc de la II Jornada d’innovació de l’Aliança Estratègica C-17, celebrada a Granollers. Els 6 centres (Hospital Clínic, Hospital de Granollers, Hospital de Mollet, Hospital de Sant Celoni, Hospital de Vic i Hospital de Campdevànol) tenen una població de referència d’un milió i mig de persones. 

Avui, dia 5 d’octubre, ha tingut lloc, a l’Hotel Ciutat Granollers, la II Jornada d’innovació de l’Aliança Estratègica C-17 sota el lema “Serveis assistencials en xarxa - sumem pel ciutadà”. S’hi han presentat els avenços en el desplegament del model col·laboratiu en xarxa que lideren els professionals de 6 centres hospitalaris catalans de territoris diferents; aquest model en construcció suma coneixement, ofereix recursos amb l’objectiu d’afavorir l’equitat, facilita l’atenció més adequada amb el servei més idoni, i tot amb un model organitzatiu, resolutiu i satisfactori, que l’aproxima a la ciutadania.

L’aliança estratègica C17

El 13 d’abril de 2015 es va subscriure el conveni marc de col·laboració entre l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Asil Hospital de Granollers i la Fundació Hospital de Sant Celoni amb l’objecte d’establir una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut. Posteriorment s’hi va afegir l’Hospital de Campdevànol i l'Hospitalet de Mollet, amb la qual cosa la població de referència aproximada és d’un milió i mig de persones.

L’objecte del conveni consisteix a establir un marc estable i transversal de col·laboració entre les diferents institucions per al desenvolupament de projectes compartits, i estudiar formes de col·laboració conjunta que permetin millorar l’eficiència i facilitar l’atenció i l’accessibilitat de certes patologies.

Aquest conveni compta amb el suport institucional del Servei Català de la Salut, que té com a objectiu estratègic promoure, facilitar i impulsar totes aquelles actuacions dels proveïdors assistencials que garanteixin una assistència de qualitat a la ciutadania, adequant l’oferta dels serveis a les seves necessitats, de forma eficaç, equitativa i eficient. A banda del marc del conveni, des de fa temps s’està treballant en projectes col·laboratius de diferents tipus, en una xarxa de professionals connectats que treballen per processos, en grups multidisciplinars, entre els quals es pot destacar la revisió conjunta de circuits assistencials o l’establiment del concepte “Via Clínica C-17”, sempre des de la perspectiva de l’avaluació de resultats.

Aquesta manera col·laborativa de treballar promoguda pels professionals ha portat a millorar l’atenció a pacients complexos, la prestació de diagnòstic per la imatge, i ha possibilitat compartir l’expertesa en àmbits assistencials rellevants (atenció cardiovascular, oncologia, hematologia, urologia, maxil·lofacial, neurologia, oftalmologia, etc.), amb una visió innovadora.

En la Jornada s’han posat en comú els projectes que ja estan en funcionament i els compromisos per atendre la ciutadania en un model integral. En aquests moments, i pel seu impacte, s’han prioritzat els projectes centrats en l’atenció dels pacients cardiovasculars, oncohematològics, i de neurociències. També s’han presentat els resultats dels grups focals de pacients d’Osona i del Vallès Oriental per incorporar la perspectiva ciutadana.

En el marc de la jornada s’han lliurat els premis Roche als projectes d’innovació que contribuiran a assolir els reptes plantejats. S’han presentat cinc projectes, dels quals s’han premiat dos: un sobre la Implantació de la xarxa d’atenció domiciliària per a pacients hematològics i un altre sobre Coordinació, excel·lència i recursos per al maneig integral del pacient amb tumor cerebral. Els altres tres projectes s’inclouen en el treball de l’Aliança Estratègica C-17 per als propers anys.

Pujar