Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

28/05/2013

L’Hospital General de Granollers participa en un nou sistema de gestió de pacients a través de les TIC'sde l'Institut Català de la Salut

L’Hospital General de Granollers ha estat escollit per formar part del projecte pilot de la Plataforma d’Interoperabilitat de Processos Assistencials (PIPA) dut a terme per l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquest, consisteix en la connexió de les TIC dels sistemes assistencials de les Àrees Bàsiques de Salut amb els centres d’atenció especialitzada per tal de fer més eficient la gestió de fluxos de derivació pacients.

Actualment, quan un metge de l’Atenció Primària ha de derivar un pacient a un especialista ha de generar una sol·licitud en paper i un formulari clínic adjunt. Seguidament, aquests es fan arribar als centres d’atenció especialitzada per programar la visita del pacient a la seva agenda.

Amb la plataforma PIPA, el procés de derivació s’agilitza eliminant qualsevol tipus de demora logística en la sol·licitud de la petició ja que aquesta s’envia directament i queda enregistrada en el sistema informàtic del centre especialitzat. Una altra millora qualitativa d’aquest sistema, és que el metge especialista que rep la sol·licitud, a més de poder visualitzar les dades del formulari, pot accedir a la història clínica del pacient i visualitzar totes les proves complementàries que se li han realitzat. Un cop valora la petició, en el moment que s’accepta o es rebutja també s’envia un missatge de tornada a l’àrea bàsica que informa de l’estat.

L’eficiència i el salt qualitatiu que implica la introducció d’aquesta tecnologia, també es veu reflectida en l’eliminació del temps de demora en la gestió interna de les sol·licituds que actualment realitzen els administratius, l’estalvi en tasques redundants d’introducció de dades i possibles errors manuals i la reducció del consum de paper.
L’eficàcia de la Plataforma PIPA es veu reforçada per la resta de millores introduïdes en l’àmbit de les TIC, com la Història Clínica compartida de Catalunya i el repositori Central d’Imatges de Catalunya. El projecte, d’abast per a tot el territori català, ha iniciat la seva prova pilot a les Àrees Bàsiques de Salut del Vallès Oriental i a l’Hospital General de Granollers, concretament per al procés de lumbàlgia. La disposició de tots els requisits tecnològics necessaris i la capacitació resolutiva en la gestió de processos de l’Hospital han permès aquesta col·laboració amb l’ICS.

Pujar