Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

11/11/2016

L’Hospital General de Granollers organitza la II Jornada de Disfàgia

Ahir l’Hospital General de Granollers va acollir  la II Jornada de Disfàgia amb l’objectiu principal de fomentar el coneixement sobre la importància de la detecció de la disfàgia en els pacients, i mostrar la millora en salut que implica un diagnòstic precoç i un tractament adient. Aquesta trobada va aplegar més de 200 professionals que treballen en el camp de l’assistència de pacients amb  aquest tipus de patologia: metges, infermeres, farmacèutics, dietistes i logopedes.

La disfàgia es defineix com la dificultat per formar o desplaçar amb seguretat el bolus alimentari des de la boca fins l’estómac. Es tracta d’un procés complex en el que intervenen nombroses estructures musculars, respiratòries i neurològiques. 
L’epidemiologia i la morbimortalitat que presenta la disfàgia, situen la importància del seu diagnòstic en uns moments en els que l’envelliment de la població està repercutint en el sistema sanitari, on cal millorar les patologies cròniques i evitar les complicacions que se’n deriven. 
S’estima que la disfàgia afecta com a mínim a un 15% dels pacients majors de 65 anys, i pot arribar al 50% dels pacients ancians hospitalitzats, o a més del 85% en pacients amb paràlisi cerebral. La no detecció afavoreix els reingressos hospitalaris, augmenta les estades hospitalàries i les possibles complicacions dels pacients que la pateixen (desnutrició, broncoaspiració, pneumònia...).
Malgrat ser un motiu de consulta freqüent, tant a l’atenció primària com a nivell hospitalari, s’estima que més d’un 60% dels pacients no són correctament estudiats ni tractats, i encara hi ha molts centres hospitalaris que no disposen de protocols ni d’equips entrenats en el seu diagnòstic.
Cal pensar en disfàgia quan una persona presenta episodis d’ennuegament, tos, sensació d’ofec, o retenció de menjar a la boca quan ingereix aliments. En aquestes circumstàncies cal una correcta avaluació per l’especialista per completar l’estudi i el tractament. Si no es tracta hi ha un alt risc d’infecció respiratòria, malnutrició i deshidratació en aquests pacients. S’estima que la disfàgia multiplica per sis el risc de patir una pneumònia, i per dos la mortalitat
Durant aquesta trobada que es va celebrar al llarg del matí es van realitzar diferents sessions teòriques, demostracions pràctiques i es van projectar audiovisuals demostratius dels procediments que es realitzen.

El Grup de Treball de Disfàgia de l’Hospital General de Granollers

L’any 2009, l’Hospital General de Granollers, pioner en la creació de l’atenció integral de la disfàgia a nivell hospitalari, va crear un Grup de Treball de la Disfàgia, un equip multidisciplinar format per professionals de diferents àrees amb l’objectiu de protocol·litzar la detecció i el tractament de la disfàgia a tot l’hospital. La implantació d’aquest protocol a l’hospital ha permès una reducció significativa d’un 16% en el número de infeccions per broncoaspiració a la Unitat d’Ictus i una reducció d’un 14% en la mortalitat general hospitalària per pneumònia.
L’Hospital General de Granollers organitza el proper dijous dia 10 de novembre la II Jornada de Disfàgia, a la sala d’actes del Centre Geriàtric Adolfo Montañà. La jornada va dirigida als professionals sanitaris, amb l’objectiu de fomentar la formació en el maneig de la disfàgia.

Pujar